Liên hệ

1900 63 3535

Gửi cho chúng tôi thông tin của bạn!

Thông tin (*)

Loại yêu cầu (*)

Bạn là khách hàng hiện hữu của BH Hùng Vương?

Vấn đề mà bạn quan tâm (*)

Bạn muốn chúng tôi liên hệ qua điện thoại hay email?

Số hợp đồng bảo hiểm của bạn? (nếu có)

Tin nhắn của bạn đã gửi thành công.

Đóng thông báo.
Thứ tư, 23/01/2019

Xây dựng lắp đặt

Phần thiệt hại vật chất
Bồi thường cho các thiệt hại vật chất bất ngờ và không lường trước được do bất kỳ rủi ro nào, bao gồm nhưng không giới hạn trong các rủi ro sau: Cháy, sét, nổ, Lũ, Lụt, Động đất, Tay nghề kém, sơ suất….

Phần trách nhiệm với người thứ 3
Bồi thường cho Người được bảo hiểm những số tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường cho bên thứ ba về tài sản và/hoặc thương tật thân thể xảy ra có liên quan đến việc xây dựng/lắp đặt công trình