THÔNG TIN TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÙNG VƯƠNG – Bảo hiểm Hùng Vương

Liên hệ

1900 63 3535

Gửi cho chúng tôi thông tin của bạn!

Thông tin (*)

Loại yêu cầu (*)

Bạn là khách hàng hiện hữu của BH Hùng Vương?

Vấn đề mà bạn quan tâm (*)

Bạn muốn chúng tôi liên hệ qua điện thoại hay email?

Số hợp đồng bảo hiểm của bạn? (nếu có)

Tin nhắn của bạn đã gửi thành công.

Đóng thông báo.

Thứ tư, 12/10/2022

THÔNG TIN TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÙNG VƯƠNG

Căn cứ Công văn số 10209/BTC/QLBH ngày 06/10/2022 của Bộ Tài chính, Bảo hiểm Hùng Vương trân trọng thông báo về việc bổ nhiệm Ông Bùi Trung Kiên – Phó Tổng Giám đốc Thường trực giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương.
Ông Bùi Trung Kiên là chuyên gia trong các lĩnh vực Bảo hiểm, Marketing, Thương mại điện tử, Chuyển đổi số và có hơn 20 năm kinh nghiệm trong vai trò lãnh đạo tại các Tổ chức Bảo hiểm, các công ty lớn.