Liên hệ

1900 63 3535

Gửi cho chúng tôi thông tin của bạn!

Thông tin (*)

Loại yêu cầu (*)

Bạn là khách hàng hiện hữu của BH Hùng Vương?

Vấn đề mà bạn quan tâm (*)

Bạn muốn chúng tôi liên hệ qua điện thoại hay email?

Số hợp đồng bảo hiểm của bạn? (nếu có)

Tin nhắn của bạn đã gửi thành công.

Đóng thông báo.
Thứ năm, 09/07/2020

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÙNG VƯƠNG

Căn cứ Hợp đồng kiểm toán số 111/VACO/HĐKT/JSC-NV2 ký ngày 09/07/2020

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương xin trân trọng công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán với công ty TNHH Kiểm toán VACO như sau:

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương và Công ty TNHH Kiểm toán VACO ký hợp đồng số 111/VACO/HĐKT/JSC-NV2 ngày 09/07/2020 để soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

 

Bảo hiểm Hùng Vương xin thông báo đến Quý Cơ quan, Khách hàng, Cổ đông và toàn thể CBNV Bảo hiểm Hùng Vương được biết.

Trân trọng.

 

File đính kèm: Thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán