THÔNG BÁO: Về việc ban hành điều khoản và điều kiện chung về bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân – Bảo hiểm Hùng Vương

Liên hệ

1900 63 3535

Gửi cho chúng tôi thông tin của bạn!

Thông tin (*)

Loại yêu cầu (*)

Bạn là khách hàng hiện hữu của BH Hùng Vương?

Vấn đề mà bạn quan tâm (*)

Bạn muốn chúng tôi liên hệ qua điện thoại hay email?

Số hợp đồng bảo hiểm của bạn? (nếu có)

Tin nhắn của bạn đã gửi thành công.

Đóng thông báo.

Thứ năm, 31/08/2023

THÔNG BÁO: Về việc ban hành điều khoản và điều kiện chung về bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân

Ngày 30/6/2023, Bảo hiểm Hùng Vương ra thông báo về việc ban hành điều khoản và điều kiện chung về bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân theo Quy định tại Nghị định 13/2023 NĐ -CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ có hiệu lực từ 01/07/2023 về bảo vệ sữ liệu cá nhân.

Theo đó, từ ngày 01/07/2023, trong quá trình cung cấp dữ liệu và dịch vụ cho Quý khách hàng, bảo hiểm Hùng Vương sẽ thực hiện việc thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân được quý khách hàng đồng ý cung cấp nhằm mục đích phục vụ cho công việc. chúng tôi cam kết luôn luôn tuân thủ đầy đủ và nghiêm chỉnh tất cả các quy định của pháp luật và sẽ luôn nỗ lực để bảo vệ dữ liệu cá nhân của tất cả khách hàng.
Quý khách vui lòng tham khảo Điều khoản và điều kiện chung về bảo vệ xử lý dữ liệu của Bảo hiểm Hùng Vương được chi tiết tại file đính kèm.

Link: TB VV BAN HÀNH ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG VỀ BẢO VỆ VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÙNG VƯƠNG