Liên hệ

1900 63 3535

Gửi cho chúng tôi thông tin của bạn!

Thông tin (*)

Loại yêu cầu (*)

Bạn là khách hàng hiện hữu của BH Hùng Vương?

Vấn đề mà bạn quan tâm (*)

Bạn muốn chúng tôi liên hệ qua điện thoại hay email?

Số hợp đồng bảo hiểm của bạn? (nếu có)

Tin nhắn của bạn đã gửi thành công.

Đóng thông báo.
Thứ tư, 06/03/2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương

Tên giao dịch: Bảo hiểm Hùng Vương

Trụ sở chính: Tầng 7, tòa nhà HDBank, 25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 028 39151832 Fax: 028 39151831

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương

Mã chứng khoán: HVB

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (Bằng chữ: Mười ngàn đồng) Sàn giao dịch: Đại chúng chưa niêm yết

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 28/03/2019

1. Lý do và mục đích

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nội dung cụ thể

– Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

– Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 20/04/2019

– Địa điểm thực hiện: Thông báo sau

– Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

– Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tầng 7, tòa nhà HDBank, 25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP.HCM. (Người nhận: Bà Bùi Thị Kim Tuyền – Chánh VP.HĐQT – Điện thoại: 0908902811)

– Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tuyen.btk@bhv.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

PHẠM XUÂN THÔNG

Các tập tin đính kèm