Liên hệ

1900 63 3535

Gửi cho chúng tôi thông tin của bạn!

Thông tin (*)

Loại yêu cầu (*)

Bạn là khách hàng hiện hữu của BH Hùng Vương?

Vấn đề mà bạn quan tâm (*)

Bạn muốn chúng tôi liên hệ qua điện thoại hay email?

Số hợp đồng bảo hiểm của bạn? (nếu có)

Tin nhắn của bạn đã gửi thành công.

Đóng thông báo.
Thứ sáu, 28/05/2021

Thông báo hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương

Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương (BHV) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc hủy đăng ký chứng khoán của BHV tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau:

 • Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương.
 • Trụ sở chính: 126 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương.
 • Mã chứng khoán: HVB
 • Mã ISIN: VN000000HVB3
 • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 • Mệnh giá: 10.000 đồng.
 • Số lượng chứng khoán hủy đăng ký: 30.000.000 cổ phiếu (Ba mươi triệu cổ phiếu).
 • Tổng giá trị chứng khoán hủy đăng ký: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng).
 • Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 07/06/2021
 • Lý do hủy đăng ký: Công ty không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng (về cơ cấu cổ đông theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 32 của Luật Chứng khoán năm 2019).

Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương sẽ thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho các cổ đông đã lưu ký (theo danh sách cổ đông được VSD cung cấp sau ngày hiệu lực hủy đăng ký) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; và thực hiện quản lý các hoạt động liên quan đến chứng khoán và cổ đông theo quy định pháp luật hiện hành sau khi hủy đăng ký chứng khoán tại VSD.

Trân trọng thông báo.