Liên hệ

1900 63 3535

Gửi cho chúng tôi thông tin của bạn!

Thông tin (*)

Loại yêu cầu (*)

Bạn là khách hàng hiện hữu của BH Hùng Vương?

Vấn đề mà bạn quan tâm (*)

Bạn muốn chúng tôi liên hệ qua điện thoại hay email?

Số hợp đồng bảo hiểm của bạn? (nếu có)

Tin nhắn của bạn đã gửi thành công.

Đóng thông báo.
Thứ tư, 30/05/2018

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Bảo hiểm Hùng Vương như sau:

Thời điểm chốt danh sách: 17h00 ngày 04/6/2018

Thời gian tổ chức Đại hội: 13h30 ngày 22/6/2018

Địa điểm tổ chức Đại hội: sẽ được thông báo đến Quý Cổ đông trên Thư mời họp.

Nội dung, tài liệu Đại hội: sẽ được đăng tải trên website của Bảo hiểm Hùng Vương tại địa chỉ: https://www.bhv.com.vn

Quý vị cổ đông vui lòng tải bản thông báo đầy đủ tại link bên dưới.

Tập tin đính kèm

However, diligence, open communication, and maintaining a healthy involvement in your teen’s social life will help ensure their story is a pg 13, young-adult do my homework online romcom instead of an r-rated horror film.