Liên hệ

1900 63 3535

Gửi cho chúng tôi thông tin của bạn!

Thông tin (*)

Loại yêu cầu (*)

Bạn là khách hàng hiện hữu của BH Hùng Vương?

Vấn đề mà bạn quan tâm (*)

Bạn muốn chúng tôi liên hệ qua điện thoại hay email?

Số hợp đồng bảo hiểm của bạn? (nếu có)

Tin nhắn của bạn đã gửi thành công.

Đóng thông báo.
Thứ tư, 04/12/2019

Ngành Bảo hiểm trong xu thế Cách mạng công nghệ 4.0

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn thế giới, tạo ra nhiều cơ hội và thách thức đối với mỗi quốc gia, tổ chức và cá nhân; làm thay đổi nhanh chóng và tác động ngày càng mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực sản xuất, đời sống kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của đất nước.

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nghiên cứu nắm bắt, nâng cao năng lực tiếp cận và chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp (CMCN) lần thứ tư. Nhiều công trình nghiên cứu, diễn đàn, hội thảo đã được tổ chức để phân tích và dự báo tác động của cuộc CMCN này tới các ngành, lĩnh vực và toàn bộ nền kinh tế. Nhiều kết quả nghiên cứu trong nước và quốc tế đã dự báo việc tham gia CMCN lần thứ 4 sẽ mang lại nhiều kết quả tích cực đối với tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong tương lai.

Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nghị quyết 52 của Bộ Chính trị là nghị quyết toàn diện, tổng thể đầu tiên của Đảng về chủ trương, chính sách của Việt Nam tham gia cuộc CMCN 4.0.

Nghị quyết đã thể hiện rõ quyết tâm của Việt Nam là “Chủ động, tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là yêu cầu tất yếu khách quan; là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, gắn chặt với quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng; đồng thời nhận thức đầy đủ, đúng đắn về nội hàm, bản chất của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để quyết tâm đổi mới tư duy và hành động, coi đó là giải pháp đột phá với bước đi và lộ trình phù hợp là cơ hội để Việt Nam bứt phá trong phát triển kinh tế – xã hội”.

Ngay sau khi có Nghị quyết của Bộ chính trị, Ban Kinh tế Trung ương cùng một số bộ liên quan đã chủ trì “Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về Công nghiệp 4.0 – Industry 4.0 Summit 2019” vào ngày 2 và 3 tháng 10 năm 2019 tại Hà Nội. Đây là sự kiện quốc tế được tổ chức với các mục đích chủ yếu: Công bố các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước về tham gia cuộc CMCN 4.0; Tạo cơ hội cho trao đổi, tiếp nhận các ý kiến của chuyên gia trong nước và quốc tế về các chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho triển khai có hiệu quả cuộc CMCN 4.0 tại Việt Nam; triển lãm, giới thiệu các thành tựu, giải pháp công nghệ của CMCN 4.0 cho các ngành, lĩnh vực kinh tế – xã hội của Việt Nam; kết nối kinh doanh và xúc tiến đầu tư trong các lĩnh vực của CMCN 4.0 giữa các nhà đầu tư quốc tế với cộng đồng doanh nghiệp và đại diện của 63 tỉnh, thành phố tại Việt Nam.

Đối với ngành bảo hiểm, trong thời gian qua các doanh nghiệp bảo hiểm đã tích cực tham gia vào cuộc CMCN 4.0, tăng cường ứng dụng công nghệ mới đã giúp cho các doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí, tránh rủi ro trong điều hành quản lý kinh doanh đồng thời cũng tạo ra nhiều giá trị gia tăng cho khách hàng, đặc biệt trong các khâu lựa chọn sản phẩm bảo hiểm, ký kết hợp đồng, thanh toán phí bảo hiểm, khai báo giám định tổn thất, giải quyết bồi thường, tương tác với khách hàng… Đáng chú ý, ứng dụng công nghệ thông tin sẽ giúp cho các doanh nghiệp bảo hiểm tăng cường kết nối chia sẻ trong hoạt động nghiệp vụ cũng như kết nối liên thông dữ liệu với các Bộ ban ngành liên quan như  Bộ Tài chính, Bộ y tế, Bộ giao thông, Cục đăng kiểm…trên cơ sở đó tạo ra một hệ cơ sở dữ liệu hỗ trợ quản lý ngành một cách nhanh chóng, thuận tiện và thống nhất, giúp ích cho sự phát triển của các doanh nghiệp bảo hiểm.

Nhiều ứng dụng công nghệ đã được ngành bảo hiểm triển khai như: Bảo hiểm Bảo Việt với ứng dụng BaovietPay (hệ thống sinh thái Bảo hiểm – Đầu tư – Tài chính – Ngân hàng trên nền tảng kỹ thuật số), PTI với ứng dụng myPTI (hệ thống công nghệ được đầu tư bài bản áp dụng số hóa từ khâu bán hàng đến khâu bồi thường); PVI với ứng dụng PVImobile (ứng dụng trên điện thoại di động); VASS với ứng dụng LIAN (ứng dụng trên nền tảng di động giúp các cá nhân tìm hiểu, đăng ký các gói bảo hiểm của VASS); Prudential với PRUonline (cổng thông tin giúp khách hàng tham gia bảo hiểm quản lý hợp đồng bảo hiểm, gửi các yêu cầu trực tuyến, tra cứu thông tin trực tuyến); Manulife với EasyClaims (hệ thống hỗ trợ khách hàng hoàn tất và nộp chứng từ yêu cầu trả tiền bảo hiểm nhanh chóng); Generali với ứng dụng Genclaims (ứng dụng di động giúp khách hàng thực hiện yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm mọi lúc mọi nơi); FWD với E-Services (ứng dụng giúp khách hàng chủ động quản lý hợp đồng bảo hiểm); AIA với việc áp dụng công nghệ 4.0 vào ứng dụng MyAIA (theo đó, AIA áp dụng công nghệ AI nhận dạng thông tin tự động, thay đổi hợp đồng giấy sang bản điện tử, tối ưu quy trình vận hành); Chubb Life với trang Thông tin Hợp đồng Bảo hiểm Trực tuyến, khách hàng có thể kiểm tra thông tin về Hợp đồng Bảo hiểm một cách dễ dàng.… Công nghệ số trong ngành bảo hiểm đang phát triển từng giờ và mang lại nhiều trải nghiệm tích cực đối với nhu cầu của khách hàng.

Để triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư, Diễn đàn và Triển lãm quốc gia về Bảo hiểm Việt Nam – Vietnam Insurance Summit 2019 với chủ đề “Chiến lược đột phá phát triển ngành Bảo hiểm Việt Nam trong cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4” sẽ tổ chức vào ngày 13 và 14 tháng 11 năm 2019, tại Khách sạn InterContinental Saigon, Thành phố Hồ Chí Minh được bảo trợ và chỉ đạo tổ chức bởi Bộ Tài chính, đồng tổ chức bởi  Cục Quản lý, Giám sát Bảo hiểm, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và Tập đoàn IEC.

Giai đoạn 2016-2020 được đánh giá là giai đoạn then chốt đối với lĩnh vực bảo hiểm trong công cuộc gấp rút hoàn thành các mục tiêu của Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2011-2020 theo Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 15/02/2012 và Quyết định 242/QĐ-TTg ngày 28/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2015. Đây đồng thời cũng là giai đoạn đánh dấu sự đầu tư mạnh mẽ về ứng dụng công nghệ hiện đại từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong lĩnh vực Bảo hiểm nhằm xây dựng hệ thống thông tin quản lý và giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm; cung cấp dịch vụ công và thực hiện các thủ tục hành chính đồng thời xây dựng hệ thống quản trị tích hợp, quản trị trục lợi bảo hiểm toàn diện, hệ thống thống kê bảo hiểm hiệu quả, hiện đại hoá các kênh phân phối và bảo mật dữ liệu bảo hiểm trước các nguy cơ tấn công an ninh mạng.

Trước bối cảnh đó, Diễn đàn & Triển lãm quốc gia ngành bảo hiểm năm 2019 là diễn đàn cấp quốc gia với quy mô lớn, dự kiến thu hút hơn 800 đại biểu là lãnh đạo cấp cao từ Bộ ngành trung ương, địa phương và lãnh đạo các doanh nghiệp từ các ngành bảo hiểm, tài chính – ngân hàng, công nghệ, y tế, vận tải,.. tham dự các phiên hội thảo và hơn 2.000 khách tham dự triển lãm (với hơn 30 gian hàng đến từ các tập đoàn bảo hiểm và CNTT hàng đầu thế giới) hứa hẹn sẽ mang đến cho khách tham dự các định hướng, cơ chế và chính sách đổi mới và phát triển ngành bảo hiểm, cũng như tăng cường hợp tác quốc tế, kết nối đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm và cơ hội kinh doanh trong ngành.

Chúng ta tin tưởng rằng ngành bảo hiểm sẽ tiếp tục nắm bắt những cơ hội, vượt qua thách thức để chủ động, tích cực tham gia cuộc CMCN 4.0, đóng góp hiệu quả vào công cuộc phát triển kinh tế và xã hội của đất nước.

Nguồn: Bùi Gia Anh – Tổng Thư Ký Hiệp Hội Bảo Hiểm Việt Nam