Liên hệ

1900 63 3535

Gửi cho chúng tôi thông tin của bạn!

Thông tin (*)

Loại yêu cầu (*)

Bạn là khách hàng hiện hữu của BH Hùng Vương?

Vấn đề mà bạn quan tâm (*)

Bạn muốn chúng tôi liên hệ qua điện thoại hay email?

Số hợp đồng bảo hiểm của bạn? (nếu có)

Tin nhắn của bạn đã gửi thành công.

Đóng thông báo.
Thứ sáu, 22/02/2019

HVB: Mã chứng khoán của Bảo hiểm Hùng Vương

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 10/2019/GCNCP-VSD ngày 22/02/2019 và cấp mã chứng khoán cho tổ chức phát hành như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần bảo hiểm Hùng Vương

Trụ sở chính: 25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3915 1832

Fax:028 3915 1831

Vốn điều lệ:300,000,000,000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần bảo hiểm Hùng Vương

Mã chứng khoán: HVB

Mã ISIN: VN000000HVB3

Mệnh giá: 10,000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 30,000,000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 300,000,000,000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 25/02/2019,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

Lưu ý: Công ty cổ phần bảo hiểm Hùng Vương đăng ký giao dịch cổ phiếu HVB trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu HVB được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Các tập tin đính kèm