Đội ngũ lãnh đạo – Bảo hiểm Hùng Vương

Liên hệ

1900 63 3535

Gửi cho chúng tôi thông tin của bạn!

Thông tin (*)

Loại yêu cầu (*)

Bạn là khách hàng hiện hữu của BH Hùng Vương?

Vấn đề mà bạn quan tâm (*)

Bạn muốn chúng tôi liên hệ qua điện thoại hay email?

Số hợp đồng bảo hiểm của bạn? (nếu có)

Tin nhắn của bạn đã gửi thành công.

Đóng thông báo.

Thứ bảy, 09/03/2019

Đội ngũ lãnh đạo

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bà PHƯƠNG THANH NHUNG

CHỦ TỊCH HĐQT

Bà Phương Thanh Nhung tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế; Thạc sỹ Tài chính – Ngân hàng. Bà Nhung có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng và từng giữ nhiều vị trí quan trọng như: Kế toán trưởng, Phó Tổng Giám đốc và Tổng Giám đốc tại Ngân hàng TMCP Việt Á; Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Việt Á.

Hiện nay, bà Phương Thanh Nhung đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương.

Ông BÙI TRUNG KIÊN

THÀNH VIÊN HĐQT

Ông Bùi Trung Kiên tốt nghiệp Cử nhân Khoa Kế Hoạch – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Thạc sĩ Quản trị kinh doanh chuyên ngành Marketing; Tiến sĩ Kinh tế Bảo hiểm – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Ông Bùi Trung Kiên có hơn 20 năm kinh nghiệm với vai trò lãnh đạo tại các Tổ chức Bảo hiểm, các Công ty lớn như: Phó phòng phát triển Kinh doanh – Khu vực phía Bắc Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam; Phó TGĐ Tổng Công ty Bảo hiểm Bưu điện PTI; Phó giám đốc Ban khách hàng cá nhân Tổng Công ty VNPT Vinaphone; Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội, Tổng Giám đốc Tổng công ty bảo hiểm Hùng Vương.

 

Bà ĐẶNG GIÁNG HƯƠNG
THÀNH VIÊN HĐQT

Bà Đặng Giáng Hương tốt nghiệp Cử nhân Luật; Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh.

Bà Hương có 27 năm kinh nghiệm trong ngành bảo hiểm và Tái bảo hiểm. Hiện nay, bà Đặng Giáng Hương giữ chức vụ Giám đốc Ban Hàng hải tại Tổng Công ty Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (Vinare) kiêm Thành viên HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương

Ông PHẠM LINH
THÀNH VIÊN HĐQT

Ông Phạm Linh tốt nghiệp Thạc sỹ kinh tế tại trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Ông Phạm Linh có gần 30 năm làm việc trong các lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Ông từng giữ các chức quản lý điều hành cấp cao tại các doanh nghiệp lớn như Giám đốc kinh doanh Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam; Phó Tổng Giám đốc/Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam; Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam; Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Phương Đông; Hiện nay ông là Phó Tổng Giám đốc của Ngân hàng TMCP Việt Á.

 

Ông BÙI QUANG BÁCH

THÀNH VIÊN HĐQT

Ông Bùi Quang Bách tốt nghiệp Thạc sỹ kinh tế tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Ông Bùi Quang Bách có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, Ông Bùi Quang Bách từng đảm nhiệm qua các vị trí quản lý cấp cao như Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt; Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội; Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long; Hiện nay ông đang đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Capella Việt Nam.

BAN KIỂM SOÁT

Bà TRẦN THỊ THU TRANG

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Bà Trần Thị Thu Trang tốt nghiệp Thạc sỹ Kinh tế và Cử nhân Tài chính – Ngân hàng Trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Bà Trang có 19 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng, từng giữ các chức vụ quan trọng: Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp tại Sacombank; Trưởng phòng Khách hàng cá nhân kiêm Giám đốc Quan hệ khách hàng cao cấp tại Ngân hàng TMCP Quân đội.

Hiện nay, bà Trần Thị Thu Trang đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương.

Ông ĐỖ ANH ĐỨC​

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Ông Đỗ Anh Đức tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Kinh tế trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội và Cử nhân Luật trường Đại học Luật Hà Nội.

Ông Đức đang giữ các chức vụ trong các Tổng công ty, Tập đoàn như Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VINARE); Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư VINARE; Chủ tịch Ban đại diện Quỹ đầu tư cổ phiếu triển vọng Bảo Việt (BVPF), Chủ tịch Ban đại diện quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Việt (BVBF) tại công ty quản lý quỹ Bảo Việt (BVF); Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần môi giới Bảo hiểm LEGACY. Tại Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hùng Vương, hiện nay, ông Đỗ Anh Đức đảm nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát.

 

Ông NGUYỄN KHẢ NHÂN

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Ông Nguyễn Khả Nhân tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị CNTT, Kỹ sư Máy tính và Kỹ sư Thủy lợi.

Ông Nhân từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc Ban CNTT tại Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh, Giảng viên Trung tâm Điện toán – ĐH Bách Khoa TP.HCM, Trưởng phòng Điện toán tại Công ty Tàu cuốc 2 – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Hiện nay, ông Nguyễn Khả Nhân đảm nhiệm vị trí Thành viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương.

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông BÙI TRUNG KIÊN

TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông Bùi Trung Kiên tốt nghiệp Cử nhân Khoa Kế Hoạch – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Thạc sĩ Quản trị kinh doanh chuyên ngành Marketing; Tiến sĩ Kinh tế Bảo hiểm – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Ông Bùi Trung Kiên có hơn 20 năm kinh nghiệm với vai trò lãnh đạo tại các Tổ chức Bảo hiểm, các Công ty lớn như: Phó phòng phát triển Kinh doanh – Khu vực phía Bắc Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam; Phó TGĐ Tổng Công ty Bảo hiểm Bưu điện PTI; Phó giám đốc Ban khách hàng cá nhân Tổng Công ty VNPT Vinaphone; Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội, Tổng Giám đốc Tổng công ty bảo hiểm Hùng Vương.

Bà NGUYỄN THU THỦY

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Bà Nguyễn Thu Thủy tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế Đại học Bremen – Đức.

Bà Thủy đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành Ngân hàng, từng giữ những chức vụ quan trọng tại Ngân hàng Techcombank và Ngân hàng TMCP Việt Á như Phó Giám đốc Chi nhánh Hà Nội, Phó Giám đốc Khối Khách hàng chiến lược và Phó Giám đốc Khách hàng cá nhân.

Hiện nay, bà Nguyễn Thu Thủy giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương.