HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông LÊ VĂN THÀNH

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Cử nhân Pháp lý tại Đại học Pháp lý Hà Nội, Quản trị tài chính cao cấp học viện tài chính BTC, Chứng chỉ Quan trị kinh doanh cao cấp chính trị Học viện chính trị TP Hồ Chí Minh, các chứng chỉ bảo hiểm Euro-Tập Việt, Hiệp Hội Bảo Hiểm Nhật và nhiều chứng chỉ nghiệp vụ khác,… Ông Thành đã có gần 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ và từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như: Phó phòng Bảo hiểm Tàu Biển tại Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam (Bảo Việt); Trưởng phòng Bồi thường/Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm TP. HCM, Đại diện vốn nhà nước (SCIC), Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh.

Bà PHƯƠNG THANH NHUNG

Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ Tài chính – Ngân hàng. Bà Nhung gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng. Bà từng giữ những vị trí quan trọng như: Kế toán trưởng, Phó Tổng Giám đốc và Tổng Giám đốc tại Ngân hàng TMCP Việt Á; Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Việt Á.

Ông NGUYỄN ANH TUẤN

Thành viên Hội đồng Quản trị

 

Cử nhân chuyên ngành Bảo hiểm, Cử nhân Luật quốc tế, Cử nhân Tiếng anh Thương mại. Ông có 37 năm kinh nghiệm làm việc tại lĩnh vực bảo hiểm và đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong BHV: thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc tại Công ty cổ phần Bảo Hiểm Hùng Vương.

Bà ĐẶNG GIÁNG HƯƠNG

Thành viên Hội đồng Quản trị

Cử nhân Luật, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh. Bà Đặng Giáng Hương có 24 năm kinh nghiệm trong ngành bảo hiểm, hiện nay là Giám đốc Ban Hàng hải tại Tổng Công ty Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (Vinare).

Ông TRẦN TIẾN DŨNG

Thành viên Hội đồng Quản trị

Kỹ sư điều khiển tàu biển đại học hàng hải Ô Đétxa, Ucraine; Cử nhân Luật Đại học luật TPHCM. Ông có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải Tàu biển, ngành Luật và ngành Tài chính – Ngân hàng. Hiện ông là thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc tại Ngân hàng TMCP Việt Á. 

Ông TRẦN HỒNG HẢI

Thành viên Hội đồng Quản trị

Cử nhân Luật Quan hệ Quốc tế tại Học viên Quan hệ Quốc tế và Chứng chỉ Khoa học máy tính tại Đại học Singapore. Ông Hải từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như: Tổng Giám đốc Công ty Contemi Việt Nam và hiện tại đang là Giám đốc của Công ty Alpaca Việt Nam, Giám đốc đầu tư của Quỹ đầu tư Triple P Capital.

BAN KIỂM SOÁT

Ông VÕ KHÁNH KIÊN

Trưởng Ban Kiểm soát

 

Cử nhân Kế Toán. Ông đã có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán và từng là kế toán trưởng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương tín (SCR). 

Ông ĐỖ ANH ĐỨC​

Thành viên Ban Kiểm soát

Cử nhân luật tại Đại học Luật Hà Nội, Thạc sỹ kinh tế tại Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Ông Đức có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành Bảo hiểm, từng giữ những vị trí quan trọng như: Trưởng phòng Tái bảo hiểm Nhân thọ – con người tại Công ty Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (Vinare), Giám đốc Ban Đầu tư tại Công ty Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam, Thành viên HĐQT tại Công ty Đầu tư Vinare.

Bà TRẦN THỊ THU TRANG

Thành viên Ban Kiểm soát

 

Thạc sỹ Kinh tế và Cử nhân Tài chính – Ngân hàng Trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Bà Trang có 19 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng, từng giữ các chức vụ quan trọng: Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp tại Sacombank; Trưởng phòng Khách hàng cá nhân kiêm Giám đốc Quan hệ khách hàng cao cấp tại Ngân hàng TMCP Quân đội.

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông NGUYỄN ANH TUẤN

Tổng Giám đốc

 

Cử nhân chuyên ngành Bảo hiểm, Cử nhân Luật quốc tế, Cử nhân Tiếng anh Thương mại. Ông có 37 năm kinh nghiệm làm việc tại lĩnh vực bảo hiểm và đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong BHV: thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc tại Công ty cổ phần Bảo Hiểm Hùng Vương.

Bà NGUYỄN THỊ QUỲNH NGA

Phó Tổng Giám đốc

Cử nhân Tài chính – Tiền tệ Đại học Tài chính Kế toán và cử nhân Tài chính – Kế toán Đại học Kinh tế TP.HCM. Bà Nga có 23 năm kinh nghiệm trong ngành Bảo hiểm và Tài chính – Kế toán, từng giữ những chức vụ quan trọng: Phó phòng Tài chính – Kế toán tại Công ty Bảo hiểm Bảo hiểm Bến Thành, Giám đốc Tài chính Kế toán tại Công ty CP Bảo hiểm Viễn Đông; Kế toán trưởng tại Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bảo Long..

Bà NGUYỄN THU THỦY

Phó Tổng Giám đốc

Cử nhân Kinh tế Đại học Bremen – Đức. Bà Thủy đã có 10 năm kinh nghiệm trong ngành Ngân hàng, từng giữ những chức vụ quan trọng: làm việc tại Ngân hàng Techcombank, Phó Giám đốc Chi nhánh Hà Nội, Phó Giám đốc Khối Khách hàng chiến lược và Phó Giám đốc Khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Việt Á.

Bà NGUYỄN THỊ TÙNG LIÊN

Phó Tổng Giám đốc

Cử nhân Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội chuyên ngành Bảo hiểm, chứng chỉ MunichRe về Bảo hiểm Phi nhân thọ – Tái Bảo hiểm tại Singapore và chứng chỉ Insurance Association of Japan tại Nhật Bản Bà Liên đã có 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm và từng đảm nhiệm chức vụ quan trọng là Giám đốc tại Công ty Bảo Minh Thăng Long Commercial Bank,…

Ông NGUYỄN VĂN MINH

Phó Tổng Giám đốc

Cao học Quản trị Kinh doanh – Maastricht School of Management và Kỹ sư điều khiển tàu biển – Đại học hàng hải Việt Nam. Ông Minh có 30 năm kinh nghệm trong ngành Bảo hiểm phi nhân thọ, từng giữ những chức vụ quan trọng: Trưởng ban bán chuyên trách Hàng – Tàu của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm Hàng hải, Giám đốc Quản lý Nghiệp vụ tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Minh, Phó Giám đốc Sở giao dịch Công ty Bảo hiểm TP. HCM.

Ông LÊ MINH TRÍ

Phó Tổng Giám đốc

Cử nhân kinh tế ngành Tài chính kế toán doanh nghiệp – Đại học Tài chính Kế toán TP. HCM. Ông Minh có 25 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính Bảo hiểm, từng giữ các vị trí quan trọng: Kế toán trưởng, Trưởng ban Tài chính Kế hoạch – Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh; Kế toán trưởng – Trưởng phòng Tài chính Kế toán – Công ty liên doanh Bảo hiểm Samsung Vina; Trưởng phòng Tổng hợp – Kế toán – Công ty Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM; Chủ tịch – Thành viên sáng lập Công ty Insurtech Việt Nam.

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ông CHÂU TUẤN

Kế toán trưởng

Cử nhân Kế toán – Kiểm toán tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Ông Tuấn đã có hơn 12 năm kinh nghiệm trong ngành Bảo hiểm và Tài chính – Kế toán, từng giữ những chức vụ sau: Phó phòng Kế toán tại Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bảo Long, Phó phòng kế toán tại Công ty CP Bảo hiểm Hùng Vương.