HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông LÊ VĂN THÀNH

CHỦ TỊCH HĐQT

 

Ông Lê Văn Thành tốt nghiệp Cử nhân Pháp lý tại Đại học Pháp lý Hà Nội; Quản trị Tài chính Cao cấp tại Học viện Tài chính Tp.HCM; Chứng chỉ Quản trị Kinh doanh Cao cấp tại Đại học Uveside Hoa Kỳ; Chứng chỉ Bảo hiểm Euro – Tập Việt, Hiệp Hội Bảo Hiểm Nhật và nhiều chứng chỉ nghiệp vụ khác…

 

Ông Thành đã có gần 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ và từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như: Phó phòng Bảo hiểm Tàu Biển tại Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam (Bảo Việt); Trưởng phòng Bồi thường/Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm TP. HCM, Đại diện vốn nhà nước (SCIC), Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh.

 

Hiện nay, ông Lê Văn Thành đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương

Bà PHƯƠNG THANH NHUNG

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

 

Bà Phương Thanh Nhung tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế; Thạc sỹ Tài chính – Ngân hàng.

 

Bà Nhung có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng và từng giữ nhiều vị trí quan trọng như: Kế toán trưởng, Phó Tổng Giám đốc và Tổng Giám đốc tại Ngân hàng TMCP Việt Á; Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Việt Á.

 

Hiện nay, bà Phương Thanh Nhung đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương.

Bà ĐẶNG GIÁNG HƯƠNG

THÀNH VIÊN HĐQT

 

Bà Đặng Giáng Hương tốt nghiệp Cử nhân Luật; Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh.

 

Bà Hương có 24 năm kinh nghiệm trong ngành bảo hiểm, từng làm việc tại Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam – Phó Giám đốc phụ trách Ban Hàng hải.

 

Hiện nay, bà Đặng Giáng Hương giữ chức vụ Giám đốc Ban Hàng hải tại Tổng Công ty Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (Vinare) kiêm Thành viên HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương.

Ông TRẦN HỒNG HẢI

THÀNH VIÊN HĐQT

 

Ông Trần Hồng Hải tốt nghiệp Cử nhân Luật Quan hệ Quốc tế tại Học viên Quan hệ Quốc tế và Chứng chỉ Khoa học máy tính tại Đại học Singapore.

 

Ông Hải từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như: Tổng Giám đốc Công ty Contemi Việt Nam, Quản lý dự án tại White Label Asia và Kỹ sư phần mềm tại United Premas.

 

Hiện tại, ông Trần Hồng Hải đang là Giám đốc Công ty Alpaca Việt Nam, Giám đốc đầu tư Quỹ đầu tư Triple P Capital kiêm Thành viên HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương.

Ông NGUYỄN MINH TÙNG

THÀNH VIÊN HĐQT

 

Ông Nguyễn Minh Tùng tốt nghiệp Cử nhân Quản trị Kinh doanh Thương mại Quốc tế; Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.

 

Ông Tùng có nhiều năm kinh nghiệm trong các tập đoàn đa quốc gia lớn, từng giữ nhiều vị trí quan trọng như: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sam Holdings, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần địa ốc Sacom, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sacom Tuyền Lâm, Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh Cảng Quốc tế Mỹ Thủy, Giám đốc điều hành Quỹ VCAMBF Vietcapital Asset Management Co Ltd, Giám đốc Phát triển Quỹ kiêm Thành viên Hội đồng Đầu tư Quỹ ENF – Eastspring Investment Corp, Tổng Giám đốc, Giám đốc đầu tư Tigers Alliance Fund Management Co Ltd, Phó Tổng Giám đốc Dai Viet Securities Company, Giám đốc Điều hành, Giám đốc Tài chính Paragon Corporation.

 

Hiện nay, ông Nguyễn Minh Tùng đảm nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương

BAN KIỂM SOÁT

Bà TRẦN THỊ THU TRANG

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

 

Bà Trần Thị Thu Trang tốt nghiệp Thạc sỹ Kinh tế và Cử nhân Tài chính – Ngân hàng Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

 

Bà Trang có 19 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng, từng giữ các chức vụ quan trọng: Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp tại Sacombank; Trưởng phòng Khách hàng cá nhân kiêm Giám đốc Quan hệ khách hàng cao cấp tại Ngân hàng TMCP Quân đội.

 

Hiện nay, bà Trần Thị Thu Trang đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương.

Ông ĐỖ ANH ĐỨC​

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

 

Ông Đỗ Anh Đức tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế; Cử nhân Luật và Cử nhân Kinh tế.

 

Ông Đức từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong nhiều tập đoàn lớn như Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương, Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT tại Công ty Cổ phần Đầu tư VINARE, Thành viên Ban đại diện Quỹ đầu tư BVPF tại Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt, Chủ tịch Ban đại diện Quỹ đầu tư BVPF Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Việt, Chủ tịch Ban đại diện Quỹ đầu tư BVPF Quỹ đầu tư cổ phiếu triển vọng Bảo Việt và Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần môi giới Bảo hiểm Legacy.

 

Hiện nay, ông Đỗ Anh Đức đảm nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương.

Ông NGUYỄN KHẢ NHÂN

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

 

Ông Nguyễn Khả Nhân tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị CNTT, Kỹ sư Máy tính và Kỹ sư Thủy lợi.

 

Ông Nhân từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc Ban CNTT tại Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh, Giảng viên Trung tâm Điện toán – ĐH Bách Khoa TP.HCM, Trưởng phòng Điện toán tại Công ty Tàu cuốc 2 – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

 

Hiện nay, ông Nguyễn Khả Nhân đảm nhiệm vị trí Thành viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương.

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông BÙI TRUNG KIÊN

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

Ông Bùi Trung Kiên tốt nghiệp Cử nhân Khoa Kế hoạch – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh chuyên ngành Marketing – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

 

 

Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm với vai trò lãnh đạo tại các Tổ chức Bảo hiểm, các công ty lớn như: Phó Phòng Phát triển kinh doanh – Khu vực phía Bắc Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam; Giám đốc Marketing Trường Đào tạo Quản trị kinh doanh Thames (Thames Business School); Phó Giám đốc Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC); Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Bảo hiểm Bưu điện PTI; Phó Giám đốc Ban Khách hàng cá nhân Tổng Công ty VNPT Vinaphone; Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội.

 

 

Hiện nay, ông Bùi Trung Kiên đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam (VECOM) kiêm Phó Tổng Giám đốc Thường trực Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương.

Bà NGUYỄN THỊ QUỲNH NGA

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga tốt nghiệp Cử nhân Tài chính – Tiền tệ Đại học Tài chính Kế toán; Cử nhân Tài chính – Kế toán Đại học Kinh tế TP.HCM.

 

Bà Nga có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành Bảo hiểm và Tài chính – Kế toán, từng giữ những chức vụ quan trọng như Phó phòng Tài chính – Kế toán tại Công ty Bảo hiểm Bảo hiểm Bến Thành, Giám đốc Tài chính Kế toán tại Công ty CP Bảo hiểm Viễn Đông; Kế toán trưởng tại Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bảo Long.

 

Hiện nay, bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương.

Bà NGUYỄN THU THỦY

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

Bà Nguyễn Thu Thủy tốt nghiệ Cử nhân Kinh tế Đại học Bremen – Đức.

 

Bà Thủy đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành Ngân hàng, từng giữ những chức vụ quan trọng tại Ngân hàng Techcombank và Ngân hàng TMCP Việt Á như Phó Giám đốc Chi nhánh Hà Nội, Phó Giám đốc Khối Khách hàng chiến lược và Phó Giám đốc Khách hàng cá nhân.

 

Hiện nay, bà Nguyễn Thu Thủy giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương.

Ông NGUYỄN VĂN MINH

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

Ông Nguyễn Văn Minh tốt nghiệp Cao học Quản trị Kinh doanh – Maastricht School of Management và Kỹ sư điều khiển tàu biển – Đại học hàng hải Việt Nam.

 

Ông Minh có 30 năm kinh nghệm trong ngành Bảo hiểm phi nhân thọ, từng giữ những chức vụ quan trọng: Trưởng ban bán chuyên trách Hàng – Tàu của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm Hàng hải, Giám đốc Quản lý Nghiệp vụ tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Minh, Phó Giám đốc Sở giao dịch Công ty Bảo hiểm TP. HCM.

 

Hiện nay, ông Nguyễn Văn Minh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương.

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ông CHÂU TUẤN

KẾ TOÁN TRƯỞNG

 

Ông Châu Tuấn tốt nghiệp Cử nhân Kế toán – Kiểm toán tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

 

Ông Tuấn đã có hơn 12 năm kinh nghiệm trong ngành Bảo hiểm và Tài chính – Kế toán, từng giữ những chức vụ sau: Phó phòng Kế toán tại Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bảo Long, Phó phòng kế toán tại Công ty CP Bảo hiểm Hùng Vương.

 

Hiện nay, ông Châu Tuấn giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương.