Liên hệ

1900 63 3535

Gửi cho chúng tôi thông tin của bạn!

Thông tin (*)

Loại yêu cầu (*)

Bạn là khách hàng hiện hữu của BH Hùng Vương?

Vấn đề mà bạn quan tâm (*)

Bạn muốn chúng tôi liên hệ qua điện thoại hay email?

Số hợp đồng bảo hiểm của bạn? (nếu có)

Tin nhắn của bạn đã gửi thành công.

Đóng thông báo.

Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Vui lòng tải về theo link bên dưới. Nghị Quyết Đại hội Đồng Cổ đông thường ...
Xem chi tiết

TÀI LIỆU TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG – NĂM 2021

Tài liệu theo file đính kèm 1. Chương trình Đại hội 2. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021. 3. Báo ...
Xem chi tiết

Thông báo đề cử ứng cử TVHĐQT ĐHĐCĐ 2021

Thông tin theo file đính kèm: Thông báo ứng cử TVHĐQT ĐHĐCĐ 2021 ...
Xem chi tiết

Thư mời tham dự ĐHĐCĐ 2021

Thông tin theo file đính kèm: Thư mời tham dự ĐHĐCĐ 2021 ...
Xem chi tiết

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. Vui lòng tải về theo link bên dưới. Nghị Quyết Đại hội Đồng Cổ đông thường ...
Xem chi tiết