Liên hệ

1900 63 3535

Gửi cho chúng tôi thông tin của bạn!

Thông tin (*)

Loại yêu cầu (*)

Bạn là khách hàng hiện hữu của BH Hùng Vương?

Vấn đề mà bạn quan tâm (*)

Bạn muốn chúng tôi liên hệ qua điện thoại hay email?

Số hợp đồng bảo hiểm của bạn? (nếu có)

Tin nhắn của bạn đã gửi thành công.

Đóng thông báo.
Thứ hai, 24/04/2017

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Ngày 24/04/2017, tại khách sạn Novotel Saigon Centre, Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với sự tham gia của các nhà đầu tư và Quý cổ đông đại diện cho 95.97% cổ phần biểu quyết của BHV.

Đại hội đã nghe trình bày, thảo luận và thông qua 100% nội dung các tờ trình, báo cáo sau:

1.    Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017.

2.    Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ II & năm 2016 và phương hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ III & năm 2017.

3.    Báo cáo của Ban kiểm soát.

4.    Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;

5.    Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;

6.    Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017.

7.    Tờ trình Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017;

8.    Tờ trình Ủy quyền HĐQT quyết định một số nội dung;

Năm 2017 cũng là năm cuối của nhiệm kỳ II HĐQT và BKS nhiệm kỳ II (2012-2017), Bảo hiểm Hùng Vương xin ghi nhận những đóng góp và sự gắn bó của các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ II, xin kính chúc các Anh/Chị nhiều thành công trong cuộc sống và mong muốn các Anh/Chị tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của Bảo hiểm Hùng Vương trong thời gian tới.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2017-2022), tất cả các ứng viên đã được các cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu bầu với tỷ lệ 100%, Bảo hiểm Hùng Vương xin chúc mừng các Anh/Chị  và tin chắc rằng với sự đóng góp của các Anh/Chị trong thời gian tới Bảo hiểm Hùng Vương sẽ ngày càng phát triển vững bền và vượt bậc.

Đại hội đã kết thúc thành công vào lúc 17h cùng ngày.

 

DHCD_2017_01

 

DHCD_2017_02

 

 

DHCD_2017_03
He first joined the cupertino company when it acquired beats music, where rogers was ceo, can someone put a gps phone tracker on your phone without your knowledge for $3 billion just over a year ago.