Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự nội bộ – Bảo hiểm Hùng Vương

Liên hệ

1900 63 3535

Gửi cho chúng tôi thông tin của bạn!

Thông tin (*)

Loại yêu cầu (*)

Bạn là khách hàng hiện hữu của BH Hùng Vương?

Vấn đề mà bạn quan tâm (*)

Bạn muốn chúng tôi liên hệ qua điện thoại hay email?

Số hợp đồng bảo hiểm của bạn? (nếu có)

Tin nhắn của bạn đã gửi thành công.

Đóng thông báo.

Thứ tư, 26/12/2018

Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự nội bộ

Căn cứ Quyết định số 0136/2018/QĐ-HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng;
Căn cứ Quyết định số 0137/2018/QĐ-HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Phòng Kiểm toán nội bộ kiêm Trợ lý Chủ tịch HĐQT;
Căn cứ Quyết định số 0138/2018/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng,

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương xin trân trọng thông báo đến các nhà đầu tư về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh Người nội bộ Công ty như sau:

  • 1. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Bà Đoàn Thị Nguyệt – Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 19/11/2018.
  • 2. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Phòng Kiểm toán nội bộ kiêm Trợ lý Chủ tịch HĐQT đối với Ông Nguyễn Hồng Tín kể từ ngày 20/11/2018.

Bảo hiểm Hùng Vương xin thông báo đến Quý Cơ quan, Khách hàng, Cổ đông và toàn thể CBNV Bảo hiểm Hùng Vương được biết.

Trân trọng.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(đã ký)
PHẠM XUÂN THÔNG

Too often, we focus on the negativity that surrounds the profession in the news, and conversation turns to working conditions, class size, professional research paper writers union issues or other outside forces that teachers have little control over.