Liên hệ

1900 63 3535

Gửi cho chúng tôi thông tin của bạn!

Thông tin (*)

Loại yêu cầu (*)

Bạn là khách hàng hiện hữu của BH Hùng Vương?

Vấn đề mà bạn quan tâm (*)

Bạn muốn chúng tôi liên hệ qua điện thoại hay email?

Số hợp đồng bảo hiểm của bạn? (nếu có)

Tin nhắn của bạn đã gửi thành công.

Đóng thông báo.
Thứ hai, 14/10/2019

Công bố thông tin về việc không còn là cổ đông lớn

Ngày 08/10/2019, Tổng công ty đầu tư và phát triển công nghiệp CTCP (Becamex IDC) đã hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu chứng khoán (20% vốn điều lệ) của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương cho các người mua qua Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD). Theo quy định thì kể từ khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu chứng khoán thì Becamex IDC không còn là cổ đông lớn của Bảo hiểm Hùng Vương.

Link tệp đính kèm.