Liên hệ

1900 63 3535

Gửi cho chúng tôi thông tin của bạn!

Thông tin (*)

Loại yêu cầu (*)

Bạn là khách hàng hiện hữu của BH Hùng Vương?

Vấn đề mà bạn quan tâm (*)

Bạn muốn chúng tôi liên hệ qua điện thoại hay email?

Số hợp đồng bảo hiểm của bạn? (nếu có)

Tin nhắn của bạn đã gửi thành công.

Đóng thông báo.
Thứ tư, 26/12/2018

Công bố thông tin trở thành Công ty đại chúng

Căn cứ Công văn số 7145/UBCK-GSĐC ngày 19/10/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương trở thành Công ty đại chúng. Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương xin trân trọng thông báo đến các nhà đầu tư về việc trở thành Công ty đại chúng, thông tin về Công ty như sau:

1. Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương

2. Tên viết tắt: BHV

3. Địa chỉ trụ sở chính: 25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP.HCM

4. Điện thoại: (028) 3915 1832 Fax: (028) 3915 1831

5. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 50 GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 19/05/2008.

6. E-mail: vanthu@bhv.com.vn

7. Website: www.bhv.com.vn

8. Vốn điều lệ: 300.000.000.000 (Ba trăm tỷ đồng chẵn)

9. Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ

Nội dung hoạt động của Công ty bao gồm:
o Kinh doanh bảo hiểm gốc:
o Kinh doanh tái bảo hiểm: Nhận và nhượng tái bảo hiểm đối với tất cả các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ.
o Đề phòng, hạn chế rủi ro, tổn thất.
o Giám định tổn thất.
o Đại lý giám định tổn thất, xét giải quyết bồi thường, yêu cầu người thứ ba bồi hoàn.
o Quản lý quỹ và đầu tư vốn;
o Tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định pháp luật.
o Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương trân trọng thông báo!

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(đã ký)
PHẠM XUÂN THÔNG

  •  
The schriftle.com national visa type d also allows a short stay in other schengen states.