Liên hệ

1900 63 3535

Gửi cho chúng tôi thông tin của bạn!

Thông tin (*)

Loại yêu cầu (*)

Bạn là khách hàng hiện hữu của BH Hùng Vương?

Vấn đề mà bạn quan tâm (*)

Bạn muốn chúng tôi liên hệ qua điện thoại hay email?

Số hợp đồng bảo hiểm của bạn? (nếu có)

Tin nhắn của bạn đã gửi thành công.

Đóng thông báo.
Thứ tư, 27/04/2022 · by · Chức năng bình luận bị tắt ở Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. Vui lòng tải về theo link bên dưới.

Read more

Thứ ba, 19/04/2022 · by · Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo Phương án chào bán và phân phối số cổ phiếu chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu

Thông báo Phương án chào bán và phân phối số cổ phiếu chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu

Thông tin theo file đính kèm:

Read more

Thứ sáu, 25/03/2022 · by · Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Thông báo phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Thông tin chi tiết theo file đính kèm:

Read more