Liên hệ

1900 63 3535

Gửi cho chúng tôi thông tin của bạn!

Thông tin (*)

Loại yêu cầu (*)

Bạn là khách hàng hiện hữu của BH Hùng Vương?

Vấn đề mà bạn quan tâm (*)

Bạn muốn chúng tôi liên hệ qua điện thoại hay email?

Số hợp đồng bảo hiểm của bạn? (nếu có)

Tin nhắn của bạn đã gửi thành công.

Đóng thông báo.
Thứ hai, 24/12/2018 · by · Chức năng bình luận bị tắt ở Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn nắm giữ từ 5% trở lên

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn nắm giữ từ 5% trở lên

Kính gửi:  – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

– Công ty cổ phần Bảo Hiểm Hùng Vương

1. Thông tin về cá nhân đầu tư:

– Họ và tên cá nhân: Nguyễn Hương Liên

– Quốc tịch: Việt Nam

– Số CMND: 012845776   Ngày cấp:  25/04/2006     Nơi cấp:  Công an Hà Nội

– Địa chỉ liên hệ: 72 Cầu Gỗ, Hàng Bạc, Hà Nội

– Điện thoại: N/A

2. Người có liên quan của cá nhân/tổ chức đầu tư: Không có

3.Tên cổ phiếu sở hữu: Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương

4. Các tài khoản giao dịch có chứng khoán nêu tại mục 3: Không có

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.950.000 cổ phiếu, tỷ lệ 9,83%

6. Số lượng cổ phiếu đã bán tại ngày làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn từ 5%: 2.947.400 cổ phiếu, tỷ lệ 9,82%

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.600 cổ phiếu, tỷ lệ 0,01%

8. Ngày thực hiện giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn nắm giữ từ 5%: 24/12/2018

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người có liên quan đang nắm giữ: Không có

10. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu cùng người có liên quan nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.600 cổ phiếu, tỷ lệ 0,01%

CÁ NHÂN CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Hương Liên

Các tập tin đính kèm

Kết quả giao dịch của cổ đông Nguyễn Hương Liên

Ask them buy college research papers for advice for your own child’s education.

Read more

Thứ hai, 24/12/2018 · by · Chức năng bình luận bị tắt ở Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng

Kính gửi: – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

– Công ty cổ phần Bảo Hiểm Hùng Vương

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch:

– Họ và tên cá nhân: Mai Thế Khôi

– Quốc tịch: Việt Nam

– Số CMND: 280952452         Ngày cấp: 27/07/2017     Nơi cấp: CA Bình Dương

– Địa chỉ liên hệ: 170 Lê Hồng Phong, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

– Điện thoại: 0941.059.999

– Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên Hội đồng quản trị

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của cá nhân thực hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng): Không có

3. Mã chứng khoán giao dịch: Không có  (Đại chúng chưa niêm yết)

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3: Không có

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.530.000 cổ phiếu, tỷ lệ 5,1%.

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.530.000 cổ phiếu, tỷ lệ 5,1%

7. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 1.530.000 cổ phiếu, tỷ lệ 5,1%

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu

9. Phương thức giao dịch: Thỏa thuận

10.Thời gian thực hiện giao dịch: ngày 24/12/2018.

 

CÁ NHÂN CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ký, ghi rõ họ tên)

MAI THẾ KHÔI

Ket-qua-giao-dich-co-dong-Mai-The-Khoi

Ask them about their favorite https://college-homework-help.org college homework help websites reading strategies, or a recent project their students worked on that they are really proud of.

Read more

Thứ tư, 30/05/2018 · by · Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Bảo hiểm Hùng Vương như sau:

Thời điểm chốt danh sách: 17h00 ngày 04/6/2018

Thời gian tổ chức Đại hội: 13h30 ngày 22/6/2018

Địa điểm tổ chức Đại hội: sẽ được thông báo đến Quý Cổ đông trên Thư mời họp.

Nội dung, tài liệu Đại hội: sẽ được đăng tải trên website của Bảo hiểm Hùng Vương tại địa chỉ: https://www.bhv.com.vn

Quý vị cổ đông vui lòng tải bản thông báo đầy đủ tại link bên dưới.

Tập tin đính kèm

However, diligence, open communication, and maintaining a healthy involvement in your teen’s social life will help ensure their story is a pg 13, young-adult do my homework online romcom instead of an r-rated horror film.

Read more

Thứ hai, 24/04/2017 · by · Chức năng bình luận bị tắt ở Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Ngày 24/04/2017, tại khách sạn Novotel Saigon Centre, Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với sự tham gia của các nhà đầu tư và Quý cổ đông đại diện cho 95.97% cổ phần biểu quyết của BHV.

Đại hội đã nghe trình bày, thảo luận và thông qua 100% nội dung các tờ trình, báo cáo sau:

1.    Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017.

2.    Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ II & năm 2016 và phương hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ III & năm 2017.

3.    Báo cáo của Ban kiểm soát.

4.    Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;

5.    Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;

6.    Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017.

7.    Tờ trình Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017;

8.    Tờ trình Ủy quyền HĐQT quyết định một số nội dung;

Năm 2017 cũng là năm cuối của nhiệm kỳ II HĐQT và BKS nhiệm kỳ II (2012-2017), Bảo hiểm Hùng Vương xin ghi nhận những đóng góp và sự gắn bó của các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ II, xin kính chúc các Anh/Chị nhiều thành công trong cuộc sống và mong muốn các Anh/Chị tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của Bảo hiểm Hùng Vương trong thời gian tới.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2017-2022), tất cả các ứng viên đã được các cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu bầu với tỷ lệ 100%, Bảo hiểm Hùng Vương xin chúc mừng các Anh/Chị  và tin chắc rằng với sự đóng góp của các Anh/Chị trong thời gian tới Bảo hiểm Hùng Vương sẽ ngày càng phát triển vững bền và vượt bậc.

Đại hội đã kết thúc thành công vào lúc 17h cùng ngày.

 

DHCD_2017_01

 

DHCD_2017_02

 

 

DHCD_2017_03
He first joined the cupertino company when it acquired beats music, where rogers was ceo, can someone put a gps phone tracker on your phone without your knowledge for $3 billion just over a year ago.

Read more