Bồi thường BHDN – Hàng hóa vận chuyển – Bảo hiểm Hùng Vương

Liên hệ

1900 63 3535

Gửi cho chúng tôi thông tin của bạn!

Thông tin (*)

Loại yêu cầu (*)

Bạn là khách hàng hiện hữu của BH Hùng Vương?

Vấn đề mà bạn quan tâm (*)

Bạn muốn chúng tôi liên hệ qua điện thoại hay email?

Số hợp đồng bảo hiểm của bạn? (nếu có)

Tin nhắn của bạn đã gửi thành công.

Đóng thông báo.

Bảo hiểm doanh nghiệp

Dịch vụ bồi thường
Hàng hóa vận chuyển

Bảo hiểm Hùng Vương cam kết chi trả bồi thường trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường hợp lệ.

* THỦ TỤC THAM GIA BẢO HIỂM HÀNG HÓA
- Kê khai Giấy yêu cầu bảo hiểm hàng hóa theo mẫu của Bảo hiểm Hùng Vương.
- Sau khi nhận được Giấy yêu cầu bảo hiểm với đầy đủ thông tin, Bảo hiểm Hùng Vương sẽ nhanh chóng cấp Đơn bảo hiểm hoặc ký hợp đồng bảo hiểm với khách hàng.

* NHỮNG LƯU Ý KHI CÓ TỔN THẤT XẢY RA

1. Áp dụng mọi biện pháp cần thiết để cứu chữa và bảo quản hàng hóa nhằm hạn chế tổn thất.
2. Thông báo ngay cho đại diện hoặc đại lý giám định của Bảo hiểm Hùng Vương tại địa điểm gần nhất đến giám định tổn thất hàng hóa hoặc số Hotline 1900 63 35 35 để được hướng dẫn và phối hợp xử lý.
3. Làm thông báo khiếu nại ngay cho chủ phương tiện chuyên chở hàng, cảng biển (nếu có) và người bán.
4. Thu thập các biên bản giao nhận hàng hóa và/hoặc các chứng từ chứng minh tổn thất.

HỒ SƠ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

Bao gồm các giấy tờ sau:
1. Bản chính “Giấy yêu cầu bảo hiểm”.
2. Bản chính Hợp đồng vận chuyển, giáy vận chuyển hàng hóa do chủ phương tiện cấp .
3. Hóa đơn hàng hóa, kèm bảng kê chi tiết hàng hóa, phiếu ghi trọng lượng và số lượng hàng hóa.
4. Biên bản giám định hàng hóa tổn thất ghi rõ mức độ tổn thất.
5. Biên bản điều tra tai nạn của cơ quan chức trách địa phương.
6. Biên bản khiếu nại người chuyên chở hay người thứ ba khác đối về trách nhiệm đối với tổn thất do họ gây ra.
7. Thu đòi bồi thường.