Bồi thường BHCN – Nhà tư nhân – Bảo hiểm Hùng Vương

Liên hệ

1900 63 3535

Gửi cho chúng tôi thông tin của bạn!

Thông tin (*)

Loại yêu cầu (*)

Bạn là khách hàng hiện hữu của BH Hùng Vương?

Vấn đề mà bạn quan tâm (*)

Bạn muốn chúng tôi liên hệ qua điện thoại hay email?

Số hợp đồng bảo hiểm của bạn? (nếu có)

Tin nhắn của bạn đã gửi thành công.

Đóng thông báo.

Bảo hiểm cá nhân

Dịch vụ Bồi thường
Nhà tư nhân

Bảo hiểm Hùng Vương cam kết chi trả bồi thường trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường hợp lệ.

* NHỮNG LƯU Ý KHI CÓ TỔN THẤT XẢY RA:

1. Thông báo ngay cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy gần nhất trường hợp xảy ra cháy.
2. Thực hiện các biện pháp cần thiết để giảm thiểu thiệt hại.
3. Gọi cho Bảo hiểm Hùng Vương theo số Hotline 1900 63 35 35 để được tư vấn, hướng dẫn.
4. Phối hợp với BHV hoàn thiện các thủ tục bồi thường trong thời gian nhanh nhất.
5. Giải quyết bồi thường cho quý khách hàng nhanh chóng trong vòng 15 ngày sau khi nhận đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường.

HỒ SƠ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

Bao gồm các giấy tờ sau:
1. Giấy yêu cầu bồi thường theo mẫu BHV.
2. Biên bản giám định thiệt hại của BHV hoặc các công ty giám định khác.
3. Biên bản của cơ quan chức năng (nếu có).
4. Giấy chứng nhận bảo hiểm/ Hợp đồng bảo hiểm.
5. Các hóa đơn, chứng từ khác liên quan đến việc xác định giá trị tài sản bị tổn thất (nếu có).
6. Các hồ sơ pháp lý liên quan đến ngôi nhà.
7. Các tài liệu liên quan khác theo yêu cầu của BHV.