Bảo hiểm tai nạn con người bảo vệ 24/24 giờ cho: tử vong do tai nạn, thương tật thân thể do tai nạn.

Bảo hiểm con người kết hợp bồi thường cho Người được bảo hiểm trong những trường hợp sau đây:
– Phạm vi bảo hiểm A: Chết do mọi nguyên nhân;
– Phạm vi bảo hiểm B: Thương tật thân thể do tai nạn;
– Phạm vi bảo hiểm C: Ốm đau, bệnh tật, thai sản phải nằm viện hoặc phẫu thuật.

Bảo hiểm tai nạn người lao động
– Chi phí y tế do tai nạn lao động.
– Tiền lương trong thời gian điều trị y tế do tai nạn lao động.
– Trường hợp chết hoặc thương tật vĩnh viễn do tai nạn lao động.