Liên hệ

1900 63 3535

Gửi cho chúng tôi thông tin của bạn!

Thông tin (*)

Loại yêu cầu (*)

Bạn là khách hàng hiện hữu của BH Hùng Vương?

Vấn đề mà bạn quan tâm (*)

Bạn muốn chúng tôi liên hệ qua điện thoại hay email?

Số hợp đồng bảo hiểm của bạn? (nếu có)

Tin nhắn của bạn đã gửi thành công.

Đóng thông báo.
Thứ tư, 23/01/2019

Tai nạn, sức khỏe

Bảo hiểm tai nạn con người bảo vệ 24/24 giờ cho: tử vong do tai nạn, thương tật thân thể do tai nạn.

Bảo hiểm con người kết hợp bồi thường cho Người được bảo hiểm trong những trường hợp sau đây:
– Phạm vi bảo hiểm A: Chết do mọi nguyên nhân;
– Phạm vi bảo hiểm B: Thương tật thân thể do tai nạn;
– Phạm vi bảo hiểm C: Ốm đau, bệnh tật, thai sản phải nằm viện hoặc phẫu thuật.

Bảo hiểm tai nạn người lao động
– Chi phí y tế do tai nạn lao động.
– Tiền lương trong thời gian điều trị y tế do tai nạn lao động.
– Trường hợp chết hoặc thương tật vĩnh viễn do tai nạn lao động.