Liên hệ

1900 63 3535

Gửi cho chúng tôi thông tin của bạn!

Thông tin (*)

Loại yêu cầu (*)

Bạn là khách hàng hiện hữu của BH Hùng Vương?

Vấn đề mà bạn quan tâm (*)

Bạn muốn chúng tôi liên hệ qua điện thoại hay email?

Số hợp đồng bảo hiểm của bạn? (nếu có)

Tin nhắn của bạn đã gửi thành công.

Đóng thông báo.
Thứ tư, 23/01/2019

Tai nạn sức khỏe

– BHV sẽ trả tiền cho những thương tật thân thể hoặc chết do tai nạn xảy ra cho Người được bảo hiểm trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.
– Phạm vi bảo hiểm mở rộng đối với trường hợp tai nạn xảy ra do Người được bảo hiểm có hành động cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân và tham gia chống các hành động phạm pháp.
– Tuỳ theo sự lựa chọn mức trách nhiệm bảo hiểm của người yêu cầu tham gia bảo hiểm, phí bảo hiểm là tỷ lệ phần trăm x Mức trách nhiệm.