– Thực hiện các biện pháp giảm thiểu tổn thất và giữ nguyên hiện trường, nếu có thể.
– Gọi ngay hotline 0166 516 5768 để thông báo sự cố​.
– ​​Gửi hồ sơ yêu cầu bồi thường cho Bảo hiểm Hùng Vương.