Liên hệ

1900 63 3535

Gửi cho chúng tôi thông tin của bạn!

Thông tin (*)

Loại yêu cầu (*)

Bạn là khách hàng hiện hữu của BH Hùng Vương?

Vấn đề mà bạn quan tâm (*)

Bạn muốn chúng tôi liên hệ qua điện thoại hay email?

Số hợp đồng bảo hiểm của bạn? (nếu có)

Tin nhắn của bạn đã gửi thành công.

Đóng thông báo.
Thứ tư, 23/01/2019

Du lịch

– Để được hỗ trợ bởi Tổ Chức Cấp Cứu Quốc Tế (ISOS). Hãy gọi +848 38 247 123 
– Để được hỗ trợ hoặc bồi thường bởi Bảo hiểm Hùng Vương. Hãy gọi 0166 516 5768
– Quý khách vui lòng điền đầy đủ các chi tiết trong Đơn yêu cầu bồi thường, ký tên và gửi cho Bảo hiểm Hùng Vương bằng thư bảo đảm hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ gần nhất.