– Để được hỗ trợ bởi Tổ Chức Cấp Cứu Quốc Tế (ISOS). Hãy gọi +848 38 247 123 
– Để được hỗ trợ hoặc bồi thường bởi Bảo hiểm Hùng Vương. Hãy gọi 0166 516 5768
– Quý khách vui lòng điền đầy đủ các chi tiết trong Đơn yêu cầu bồi thường, ký tên và gửi cho Bảo hiểm Hùng Vương bằng thư bảo đảm hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ gần nhất.