Liên hệ

1900 63 3535

Gửi cho chúng tôi thông tin của bạn!

Thông tin (*)

Loại yêu cầu (*)

Bạn là khách hàng hiện hữu của BH Hùng Vương?

Vấn đề mà bạn quan tâm (*)

Bạn muốn chúng tôi liên hệ qua điện thoại hay email?

Số hợp đồng bảo hiểm của bạn? (nếu có)

Tin nhắn của bạn đã gửi thành công.

Đóng thông báo.
Thứ ba, 20/04/2021

Bảo hiểm Hùng Vương tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Ngày 16/04/2021, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương (BHV) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại Sam Tuyền Lâm, Đà Lạt. Tại đại hội đã thông qua các báo cáo, kế hoạch kinh doanh từ đó tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho BHV trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

 

Tham dự Đại hội có: Bà Phương Thanh Nhung – Chủ tịch HĐQT; Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc cùng các thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc, lãnh đạo chủ chốt các khối, phòng ban, chi nhánh trong hệ thống BHV và các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự.

Năm 2020, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 nhưng với sự nỗ lực của tập thể cán bộ nhân viên Bảo hiểm Hùng Vương đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực và thành tựu quan trọng: nhận giải thưởng “TOP 10 Thương hiệu uy tín – Sản phẩm chất lượng – Dịch vụ tin dùng”; chuyển đối số mạnh mẽ; mở rộng mạng lưới – tái cơ cấu đơn vị kinh doanh thành công; nâng cao thương hiệu và hệ thống khách hàng chiến lược; đẩy mạnh văn hóa doanh nghiệp và trách nhiệm cộng đồng. Nhìn chung, BHV đã cải thiện hoạt động kinh doanh bảo hiểm – tạo tiền đề cho 2021 và các năm tiếp theo phát triển hiệu quả theo đúng định hướng và mục tiêu chiến lược của HĐQT.

 

Tiếp theo, cổ đông Bảo hiểm Hùng Vương đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Nguyễn Văn Hảo và thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Lê Văn Thành và Ông Trần Hồng Hải. Các thành viên Hội đồng Quản trị mới đã từng có nhiều năm kinh nghiệm quản lý ở lĩnh vực tài chính – bảo hiểm, điều này phù hợp với định hướng, kế hoạch hoạt động của BHV.

Định hướng trong năm 2021, BHV tiếp tục tái cơ cấu, trên cơ sở tập trung khai thác các sản phẩm bảo hiểm hiệu quả và các kênh trọng tâm; nâng cao hệ thống công nghệ thông tin và xây dựng văn hóa số tại BHV; đẩy mạnh năng suất lao động, chú trọng công tác đào tạo, phát động nhiều cuộc thi đua ý tưởng sáng tạo; tăng cường quản trị rủi ro hệ thống, các hoạt động truyền thông quảng bá thương hiệu và phát huy văn hóa doanh nghiệp cũng như các hoạt động cộng đồng.

 

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Bảo hiểm Hùng Vương năm 2021 đã kết thúc tốt đẹp. Với sự ủng hộ của toàn thể Quý Cổ đông và nỗ lực của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ nhân viên, Bảo hiểm Hùng Vương hoàn toàn tự tin sẽ đạt được những mục tiêu đã đề ra, không ngừng phát triển ổn định và bền vững trong thời gian tới.