Bảo hiểm Hùng Vương tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 – Bảo hiểm Hùng Vương

Liên hệ

1900 63 3535

Gửi cho chúng tôi thông tin của bạn!

Thông tin (*)

Loại yêu cầu (*)

Bạn là khách hàng hiện hữu của BH Hùng Vương?

Vấn đề mà bạn quan tâm (*)

Bạn muốn chúng tôi liên hệ qua điện thoại hay email?

Số hợp đồng bảo hiểm của bạn? (nếu có)

Tin nhắn của bạn đã gửi thành công.

Đóng thông báo.

Thứ hai, 15/06/2020

Bảo hiểm Hùng Vương tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ngày 13/06/2020, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương (BHV) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại Đồng Khởi Grand Hotel – Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. Tại đại hội, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã báo cáo tình hình hoạt động BHV trong năm 2019; Kế hoạch hành động trong 2020 và định hướng chiến lược phát triển BHV trong thời gian tới cùng nhiều điểm quan trọng đáng chú ý.

Tham dự Đại hội có: Bà Phương Thanh Nhung – Chủ tịch HĐQT; Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc cùng các thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc, lãnh đạo chủ chốt các khối, phòng, ban, đơn vị, chi nhánh trong hệ thống Bảo hiểm Hùng Vương và đông đảo cổ đông có quyền biểu quyết tham dự.

Năm 2019, mặc dù trong giai đoạn tái cấu trúc toàn diện có nhiều biến động nhưng với sự nỗ lực của tập thể cán bộ nhân viên Bảo hiểm Hùng Vương đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực và thành tựu quan trọng: nâng tầm chuyên nghiệp dịch vụ giám định – bồi thường; mở rộng mạng lưới kinh doanh gồm 01 Trụ sở chính và 10 chi nhánh; liên kết, mở rộng hợp tác với các đối tác chiến lược; tích cực tổ chức và đồng hành cùng các hoạt động xã hội, sẻ chia cộng đồng; ra mắt giao diện website mới và hệ thống BHV Workplace. Nhìn chung, BHV đã cải thiện hoạt động kinh doanh bảo hiểm – tạo tiền đề cho 2020 và các năm tiếp theo phát triển hiệu quả theo đúng định hướng của HĐQT và mục tiêu chiến lược 05 năm thuộc top 10 công ty bảo hiểm hoạt động có hiệu quả.

Đại hội nhất trí thông qua các báo cáo và tờ trình, phương hướng hoạt động năm 2020; hoàn tất bầu cử bổ sung danh sách thành viên Ban kiểm soát. Theo đó, cổ đông Bảo hiểm Hùng Vương đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Nam Cường và thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Trần Thị Thu Trang. Các thành viên Ban kiểm soát từng có nhiều năm kinh nghiệm quản lý ở lĩnh vực tài chính – bảo hiểm, điều này phù hợp với định hướng, kế hoạch hoạt động của BHV.

Định hướng trong năm 2020, BHV tiếp tục tái cơ cấu, trên cơ sở tập trung đẩy mạnh khai thác kinh doanh các sản phẩm bảo hiểm trọng tâm có hiệu quả; tuyển dụng và đào tạo đội ngũ nhân sự, đại lý chuyên nghiệp; đa dạng hóa kênh phân phối qua việc tìm kiếm các đối tác liên kết diện rộng bao gồm các ngân hàng, công ty tài chính để đẩy mạnh tốc độ phát triển doanh thu năm 2020; nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, áp dụng công nghệ số, chuyển đổi số trong quản lý cũng như kinh doanh.

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Bảo hiểm Hùng Vương năm 2020 đã kết thúc tốt đẹp. Với sự ủng hộ của toàn thể Quý Cổ đông và nỗ lực của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ nhân viên, Bảo hiểm Hùng Vương hoàn toàn tự tin sẽ đạt được những mục tiêu đã đề ra, không ngừng phát triển ổn định và bền vững trong thời gian tới.