Bảo hiểm Hùng Vương tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 – Bảo hiểm Hùng Vương

Liên hệ

1900 63 3535

Gửi cho chúng tôi thông tin của bạn!

Thông tin (*)

Loại yêu cầu (*)

Bạn là khách hàng hiện hữu của BH Hùng Vương?

Vấn đề mà bạn quan tâm (*)

Bạn muốn chúng tôi liên hệ qua điện thoại hay email?

Số hợp đồng bảo hiểm của bạn? (nếu có)

Tin nhắn của bạn đã gửi thành công.

Đóng thông báo.

Chủ nhật, 28/04/2024

Bảo hiểm Hùng Vương tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024

Ngày 27/04/2024, tại Tp. Hồ Chí Minh, Tổng Công ty CP Bảo hiểm Hùng Vương (BHV) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với nhiều nội dung quan trọng đều đạt được sự đồng thuận và thông qua của các cổ đông.

Tham dự Đại hội, có Bà Phương Thanh Nhung – Chủ tịch HĐQT; các thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và 98,59 % Cổ đông có quyền biểu quyết tham dự.

Đại hội đã tập trung thảo luận, hoàn thành toàn bộ nội dung đề ra với số phiếu nhất trí cao của cổ đông, gồm: Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024; Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023; Phương án phân phối lợi nhận năm 2023; Kế hoạch kinh doanh năm 2024; Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán năm 2024; Kế hoạch chi thù lao HĐQT, BSK năm 2024; Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ BHV; Tờ trình về việc sửa đôi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.

Năm 2023 – Top 3 doanh nghiệp tăng trưởng doanh thu cao nhất

Báo cáo tại đại hội, Bà Phương Thanh Nhung – Chủ tịch HĐQT chỉ rõ những khó khăn, thách thức của BHV trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam năm 2023 có nhiều biến động. Tuy  nhiên, Bảo hiểm Hùng Vương vẫn đạt kết quả kinh doanh ấn tượng, vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao, trở thành 01 trong 03 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có tốc độ tăng trưởng doanh thu cao nhất trị trường với những dấu mốc, con số đáng tự hào như: Doanh thu phí bảo hiểm hoàn thành 106% kế hoạch, tăng trưởng 80%; Doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng trưởng 91%; Chuyển trụ sở chính từ Hồ Chí Minh ra Hà Nội; Mở Rộng, phát triển 3 ĐVTV, 6 Phòng KD khu vực; Tái cấu trúc 9 đơn vị thành viên; Số lượng nhân sự tăng 60%; Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO.

Với những kết quả trên, năm 2023 Bảo hiểm Hùng Vương nhận được các tổ chức đánh giá cao. Điều này thể hiện rõ qua các danh hiệu, giải thưởng như Top 50 “Thương hiệu mạnh Quốc gia 2023” và Top 10 “Thương hiệu uy tín – Chất lượng quốc gia 2023”.

Năm 2024 – Kiện toàn bộ máy, hướng tới phát triển bền vững

Trên nền tảng của những thành công đã đạt được, các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Bảo hiểm Hùng Vương đã được Đại hội thông qua. Theo đó, BHV đặt mục tiêu cụ thể: Doanh thu phí bảo hiểm tăng trưởng 37%; Lợi nhuận kế toán tăng trưởng 363% so với cùng kỳ; Mở rộng Đơn vị thành viên, phòng kinh doanh khu vực lên 23 đơn vị; Tập trung chuyển đổi số để nâng cao trải nghiệm khách hàng; Tiếp tục tái cấu trúc các đơn vị yếu kém; Phát triển mô hình “Bảo hiểm xanh”; Xây dựng các chế độ, chính sách thu hút nhân sự có chất lượng. Với các mục tiêu kinh doanh trên, Bảo hiểm Hùng Vương hướng tới việc phát triển bền vững, không chỉ đạt được sự thành công về mặt tài chính mà còn đặt mục tiêu cao hơn là góp phần tích cực vào sự phát triển của nền kinh tế nước nhà.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng đã thông qua qua việc miễn nhiệm ông Bùi Trung Kiên – thành viên HĐQT, đồng thời bầu bổ sung bà Nguyễn Thu Thủy – Phó TGĐ phụ trách điều hành là thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Như vậy, Hội đồng Quản trị BHV sẽ có 5 thành viên, gồm: bà Phương Thanh Nhung – Chủ tịch HĐQT; Bà Đặng Giáng Hương – Thành viên HĐQT; Ông Phạm Linh – Thành viên HĐQT; Ông Bùi Quang Bách – Thành viên HĐQT; Bà Nguyễn Thu Thủy – thành viên HĐQT.

Các thành viên HĐQT của Bảo hiểm Hùng Vương đều đáp ứng tiêu chuẩn cao về chuyên môn, chuyên ngành theo quy định, có nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn và đã từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong lĩnh vực tài chính – bảo hiểm.

Trong phần thảo luận, các cổ đông đã tích cực đóng góp ý kiến, đặt câu hỏi, góp ý và được Đoàn chủ tịch phiên họp ghi nhận, cập nhật thông tin, trả lời các vấn đề mà các cổ đông quan tâm.

Kết thúc Đại hội, thay mặt HĐQT Bảo hiểm Hùng Vương, bà Phương Thanh Nhung – Chủ tịch HĐQT gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cổ đông, các đối tác, các khách hàng đã luôn tin tưởng và ủng hộ BHV; đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các Quý cổ đông, đối tác và khách hàng để BHV ngày càng phát triển mạnh mẽ, khẳng định uy tín, hình ảnh và thương hiệu của mình trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ.