Liên hệ

1900 63 3535

Gửi cho chúng tôi thông tin của bạn!

Thông tin (*)

Loại yêu cầu (*)

Bạn là khách hàng hiện hữu của BH Hùng Vương?

Vấn đề mà bạn quan tâm (*)

Bạn muốn chúng tôi liên hệ qua điện thoại hay email?

Số hợp đồng bảo hiểm của bạn? (nếu có)

Tin nhắn của bạn đã gửi thành công.

Đóng thông báo.
Thứ ba, 23/04/2019

Bảo hiểm Hùng Vương tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Ngày 20/4/2019, Công ty Bảo hiểm Hùng Vương (BHV) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 tại Grand Saigon Hotel, TP HCM. Tại đại hội, Hội Đồng Quản Trị đã báo cáo tình hình hoạt động của BHV trong năm 2018; kế hoạch hành động trong năm 2019 và định hướng chiến lược phát triển BHV trong thời gian tới với nhiều điểm mới đáng chú ý.

Năm 2018, BHV đã có thành tích kinh doanh khả quan. Doanh thu phí bảo hiểm gốc thực hiện năm 2018 đạt 99% so với kế hoạch 2018. Mặc dù doanh thu không đạt so với kế hoạch nhưng đây là thành quả nỗ lực to lớn của tập thể cán bộ nhân viên BHV trong giai đoạn tái cơ cấu doanh thu nhằm mang liệu hiệu quả thiết thực hơn trong thời gian tới. Doanh thu hoạt động tài chính 2018 tăng 14% so với cùng kỳ năm 2017. Lợi nhuận trên vốn và trên tài sản đều tăng. Giải thích về nguyên nhân lợi nhuận năm 2018 không đạt như kế hoạch trong phiên thảo luận tại Đại hội, Bà Tạ Thị Thanh cho rằng “Nguyên nhân lợi nhuận của năm 2018 không đạt như kế hoạch là vì trong năm 2018 tỷ lệ bồi thường tăng do thiên tai, bão lũ, cháy nổ doanh nghiệp diễn ra liên tục, cạnh tranh giảm phí ngày càng gay gắt, đồng thời năm 2018 là năm BHV trong giai đoạn tái cơ cấu doanh thu, nguồn nhân lực và định hướng sản phẩm chủ đạo.”

Định hướng trong năm 2019, BHV tiếp tục tái cơ cấu, trên cơ sở tập trung đẩy mạnh khai thác kinh doanh các nghiệp vụ có hiệu quả; tuyển dụng và đào tạo đội ngũ nhân sự, đại lý chuyên nghiệp; tìm kiếm các đối tác liên kết diện rộng bao gồm các ngân hàng, công ty tài chính để đẩy mạnh tốc độ phát triển doanh thu năm 2019; nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, dịch vụ chăm sóc khách hàng và mở rộng thêm chi nhánh ở các vùng trọng điểm.

Đại hội nhất trí thông qua các báo cáo và tờ trình, phương hướng hoạt động năm 2019; hoàn tất bầu cử bổ sung danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Theo đó, Hội đồng quản trị  được bổ sung thêm 02 thành viên mới là ông Trần Tiến Dũng và ông Nguyễn Anh Tuấn, riêng Ban Kiểm soát được bổ sung 01 thành viên là ông Võ Khánh Kiên. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua từng có nhiều năm kinh nghiệm quản lý ở lĩnh vực tài chính, bảo hiểm – điều này cũng phù hợp với định hướng, kế hoạch hoạt động của BHV đã được đại hội đồng cổ đông đồng ý biểu quyết.