Liên hệ

1900 63 3535

Gửi cho chúng tôi thông tin của bạn!

Thông tin (*)

Loại yêu cầu (*)

Bạn là khách hàng hiện hữu của BH Hùng Vương?

Vấn đề mà bạn quan tâm (*)

Bạn muốn chúng tôi liên hệ qua điện thoại hay email?

Số hợp đồng bảo hiểm của bạn? (nếu có)

Tin nhắn của bạn đã gửi thành công.

Đóng thông báo.
Thứ sáu, 27/11/2020

Bảo hiểm Hùng Vương đồng hành cùng Hội thảo “An ninh nguồn nước đảm bảo cấp nước an toàn”

Vào ngày 27/11/2020, Bảo hiểm Hùng Vương đã tham gia đồng hành cùng Hội thảo “An ninh nguồn nước đảm bảo cấp nước an toàn” do Hội cấp thoát nước Việt Nam tổ chức tại Hội trường Thống Nhất, Quận 1, TPHCM. Hội nghị có sự tham dự của đại diện Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Ngân hàng Thế giới (World Bank), đại diện các tỉnh thành khu vực Nam Bộ, Tây Nam Bộ và các doanh nghiệp thành viên của Hội cấp thoát nước Việt Nam.

 

An ninh nguồn nước là nội dung quan trọng trong an ninh môi trường và liên quan đến phát triển bền vững và ổn định chính trị, đến chủ quyền quốc gia. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả về an ninh nguồn nước sẽ góp phần bảo đảm cấp nước an toàn và phát triển bền vững đất nước.

 

Với vai trò là thành viên hoạt động tích cực của Hội cấp thoát nước Việt nam, Bảo hiểm Hùng Vương đã đồng hành cùng Hội thảo thông qua việc phát bộ brochure các sản phẩm bảo hiểm dành cho gần 300 doanh nghiệp tham dự. Ngoài ra, trong khuôn khổ hội thảo, Bảo hiểm Hùng Vương đã trình bày bài tham luận “Bảo hiểm ngành nước – Sự cần thiết, trách nhiệm và quyền lợi của doanh nghiệp” được đánh giá cao với nhiều thông tin hữu ích, thiết thực cho doanh nghiệp ngành nước.

 

Trong thời gian sắp tới, Bảo hiểm Hùng Vương sẽ bám sát các hoạt động từ Hội cấp thoát nước Việt Nam để phát triển hoạt động kinh doanh và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam.