Liên hệ

1900 63 3535

Gửi cho chúng tôi thông tin của bạn!

Thông tin (*)

Loại yêu cầu (*)

Bạn là khách hàng hiện hữu của BH Hùng Vương?

Vấn đề mà bạn quan tâm (*)

Bạn muốn chúng tôi liên hệ qua điện thoại hay email?

Số hợp đồng bảo hiểm của bạn? (nếu có)

Tin nhắn của bạn đã gửi thành công.

Đóng thông báo.
Thứ ba, 02/06/2020

Bảo hiểm Hùng Vương bổ nhiệm Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Anh Tuấn

Căn cứ vào Công văn số 6068/BTC-QLBH ngày 22/05/2020 của Bộ Tài Chính và Quyết định số 69/2020/QĐ-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 27/05/2020, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật đối với Ông Nguyễn Anh Tuấn.

Ông Nguyễn Anh Tuấn là cử nhân chuyên ngành bảo hiểm, luật kinh tế và tiếng Anh thương mại. Ông có 37 năm kinh nghiệm làm việc tại lĩnh vực bảo hiểm. Hiện ông Tuấn đang giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc tại Bảo hiểm Hùng Vương.

Việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới có ý nghĩa quan trọng đối với việc kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý, góp phần phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn.