Liên hệ

1900 63 3535

Gửi cho chúng tôi thông tin của bạn!

Thông tin (*)

Loại yêu cầu (*)

Bạn là khách hàng hiện hữu của BH Hùng Vương?

Vấn đề mà bạn quan tâm (*)

Bạn muốn chúng tôi liên hệ qua điện thoại hay email?

Số hợp đồng bảo hiểm của bạn? (nếu có)

Tin nhắn của bạn đã gửi thành công.

Đóng thông báo.
Thứ hai, 24/12/2018

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng

Kính gửi: – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

– Công ty cổ phần Bảo Hiểm Hùng Vương

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch:

– Họ và tên cá nhân: Mai Thế Khôi

– Quốc tịch: Việt Nam

– Số CMND: 280952452         Ngày cấp: 27/07/2017     Nơi cấp: CA Bình Dương

– Địa chỉ liên hệ: 170 Lê Hồng Phong, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

– Điện thoại: 0941.059.999

– Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên Hội đồng quản trị

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của cá nhân thực hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng): Không có

3. Mã chứng khoán giao dịch: Không có  (Đại chúng chưa niêm yết)

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3: Không có

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.530.000 cổ phiếu, tỷ lệ 5,1%.

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.530.000 cổ phiếu, tỷ lệ 5,1%

7. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 1.530.000 cổ phiếu, tỷ lệ 5,1%

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu

9. Phương thức giao dịch: Thỏa thuận

10.Thời gian thực hiện giao dịch: ngày 24/12/2018.

 

CÁ NHÂN CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ký, ghi rõ họ tên)

MAI THẾ KHÔI

Ket-qua-giao-dich-co-dong-Mai-The-Khoi

Ask them about their favorite https://college-homework-help.org college homework help websites reading strategies, or a recent project their students worked on that they are really proud of.