Liên hệ

1900 63 3535

Gửi cho chúng tôi thông tin của bạn!

Thông tin (*)

Loại yêu cầu (*)

Bạn là khách hàng hiện hữu của BH Hùng Vương?

Vấn đề mà bạn quan tâm (*)

Bạn muốn chúng tôi liên hệ qua điện thoại hay email?

Số hợp đồng bảo hiểm của bạn? (nếu có)

Tin nhắn của bạn đã gửi thành công.

Đóng thông báo.
Thứ hai, 22/07/2019

BHV tổ chức Sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và Triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019

Vào lúc 13g30 thứ sáu ngày 19.7.2019, BHV đã diễn ra “Sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm & Triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019”

Thành phần tham dự gồm có Bà Phương Thanh Nhung – Chủ tịch Hội đồng quản trị; Bà Tạ Thị Thanh – Tổng Giám đốc; Ban Tổng Giám đốc; Ban Lãnh đạo Hội sở và Giám đốc các Chi nhánh

Trình bày tại Sơ kết là báo cáo hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm – triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm, những trình bày – giải pháp của các nghiệp vụ trọng tâm (giám định bồi thường xe, tài sản, con người, kỹ thuật), báo cáo – kiến nghị của phòng kiểm toán và phát biểu của Chủ tịch Hội đồng quản trị

Để tôn vinh những đóng góp to lớn, BHV khen thưởng một số tổ chức và cá nhân đã cống hiến hết mình và xuất sắc hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2019:

Qua đây, những kế hoạch cho 6 tháng cuối năm 2019 cũng được triển khai, rất mong gia đình BHV sẽ công tác thật tốt và cùng nhau đoàn kết đưa tổ chức phát triển trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam!